Carl Zeiss Optotechnik GmbH - Optische Messtechnik
  • 1

Težka industrija

V težki industriji se dela v zahtevnih pogojih - umazanija, prah, visoke temperature in veliki in težki izdelki so del običajne rutine. Takšni okoljski pogoji zahtevajo ustrezno odporno merilno opremo, ki bo hkrati tudi prenosna, da jo boste lahko prinesli k merjencu, ne merjenca k merilni opremi. Medtem ko večina merilnih naprav pri velikih spremembah temperature in v prisotnosti umazanije povsem odpove, so 3D skenerji ZEISS cenjeni med strokovnjaki kot najbolj odporni.

• Vzdrževanje, popravilo in obnova težke mehanizacije
• Dizajn in razvoj sestavnih delov
• Analiza prvih vzorcev
• Povratno inženirstvo
• Kontrola kakovosti