Carl Zeiss Optotechnik GmbH - Optische Messtechnik
  • 1
  • 2
  • 3

Avtomatizacija

Tehnični podatki: T-SCAN Automated - COMET Automated

Kontakt

Avtomatizacija - avtomatizirane rešitve za metrologijo

Optimirajte učinkovitost vašega nadzora kakovosti z avtomatiziranimi sistemi!

AVTOMATIZIRANE REŠITVE ZA METROLOGIJO ZDRUŽENA TEHNOLOGIJA OPTIČNEGA SKENIRANJA IN AVTOMATIZACIJE
Privarčevati čas, potreben za opravljanje ponavljajočih se merilnih nalog, je postal eden glavnih kriterijev pri oblikovanju procesov zagotavljanja kakovosti v proizvodnji. Zato je veliko povpraševanje po hitrem 3D skeniranju in merjenju različnih izdelkov.
Avtomatizirane rešitve odpirajo nove perspektive za velik nabor različnih merilnih nalog in pomenijo odgovor na nenehno rastoče potrebe po avtomatizaciji v avtomobilski, letalski in strojni industriji ter v livarnah.
Na osnovi naših dolgoletnih izkušenj s optično metrologijo in ključnimi kompetencami v smislu razvoja uporabniku prilagojenih, fleksibilnih in enostavno prilagodljivih avtomatiziranih konceptov s standardiziranimi 3D skenerji, vam ZEISS na enem naslovu ponuja rešitve za vse vaše potrebe.
CELOVITE INDIVIDUALNE REŠITVE ZA OPTIMALNO INTEGRACIJO IZPOSTAVLJAMO
Z širokimi možnostmi kombiniranja sestavnih delov in njihove razporeditve, zmore ZEISS združiti skenerje, programsko opremo, robote in varnostno opremo v rešitve, prilagojene kupčevim potrebam in zahtevam. Kupec tako dobi avtomatizirano rešitev, ki je prilagojena njegovemu načinu uporabe, hkrati pa je vseeno dobavljena hitro, zanesljivo izpolni pričakovanja in je optimalno integrirana v kupčeve obstoječe procese. • Optimiranje ponavljajočih se merilnih nalog v kontroli kakovosti (znotraj proizvodnega okolja)
• Fleksibilna, uporabniku prilagojena integracija, izvedena na ključ s strani enega samega partnerja
• Zmožnost skeniranja veliko zelo različnih kosov s pomočjo učinkovitega off-line programiranja
• Na robot lahko montiramo tako optični, kot tudi laserski skener in sistem za kontrolo kakovosti površin
• Vmesniki odprtega tipa omogočajo povezavo z različnimi roboti in različnim softverom za 3D meritve in statistiko
UPORABNIKU PRILAGOJENE REŠITVE ZA MAKSIMALNO UČINKOVITOST 3D Skeniranje
Vse konfiguracije lahko prosto spreminjamo in prilagajamo glede na željeno stopnjo avtomatizacije, vmesnike za programsko opremo, način dostave/vstavljanja merjencev in okoljske pogoje pri kupcu. Vse merilne naloge lahko programirate off-line, tako da je avtomatiziran sistem vmes ves čas prost oziroma na voljo za izvajanje rednih nalog. Robot se lahko uporabi tako, da premika 3D skener ali da premika merjenec, kar omogoča povsem avtomatsko skeniranje. Sedaj se tako lahko 3D digitalizacija izdelkov izvaja še hitreje in zanesljiveje, tako da je rutinska kontrola kakovosti zelo enostavna.
Kontrola kakovosti površin  
Pravočasno in popolno zaznavanje vseh napak na površini izdelkov (na pločevini oz. avtomobilski karoseriji) omogoča sistem ABIS. Njegovo učinkovito in zanesljivo delovanje odpravlja potrebo po izvajanju popravil kasneje v proizvodnem procesu in s tem prihrani veliko časa in denarja.