Carl Zeiss Optotechnik GmbH - Optische Messtechnik
  • 1
  • 2
  • 3

Automatizace

Datový list: T-SCAN Automated - COMET Automated

Kontakt

Automatizace - automatizovaná metrologická řešení

Optimalizovat efektivitu vašich aplikací kontroly kvality pomocí metrologických řešení AUTOMATIZACE.

AUTOMATIZOVANÁ METROLOGICKÁ ŘEŠENÍ CELKOVÁ KONCEPCE OPTICKÉHO SENZORU A AUTOMATIZACE
Úspora času při opakovaných měřeních se stala jedním z rozhodujících kritérií pro procesy zajišťování kvality související s výrobou. Rychlé plošné změření geometrie a povrchu pro velké množství rozdílných součástí je proto důležitým požadavkem.
Řešení AUTOMATIZACE otevírají nové perspektivy pro široké spektrum aplikací, reagují tak na stále rostoucí potřeby automatizovaného měření v odvětvích, jako je automobilový, letecký průmysl, strojírenský a slévárenský průmysl.
Na základě našich dlouholetých zkušeností s optickou měřicí technikou a kompetencí při vývoji flexibilních, adaptabilních automatizačních konceptů s použitím standardizovaných senzorů nabízí ZEISS Optotechnik komplexní řešení z jediného zdroje.
INDIVIDUÁLNI A KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO OPTIMÁLNÍ INTEGRACI PŘEDNOSTI
Rozmanité kombinace a uspořádání, zahrnující všechny komponenty, jako je senzorika, software, robot (včetně portálových zařízení) a bezpečnostní technika, poskytují aplikačně specifická a zákaznicky orientovaná řešení. Uživatel může využívat všech výhod individuálně koncipovaných automatizačních systémů a použít rychlé, bezpečné a inovativní kompletní řešení, které lze optimálně integrovat do stávajících procesů. • Optimalizace opakujících se měřicích úloh při kontrole kvality (výběrová kontrola ve výrobě)
• Flexibilní, zákaznicky orientovaná systémová integrace z jednoho zdroje
• Efektivní offline programování pro široké spektrum součástí
• Kombinace robota se všemi dostupnými typy senzorů
• Otevřená rozhraní pro senzorovou technologii, robotiku a vyhodnocovací software
ZÁKAZNICKY ORIENTOVANÁ KONCEPCE PRO MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITU 3D DIGITALIZACE
Všechny systémové konfigurace jsou volně adaptabilní a škálovatelné, co se týče stupně automatizace, softwarových rozhraní, připojení na zakládání součástí / dopravníky i specifického prostředí zákazníka. Koncepty AUTOMATIZACE umožňují offline programování všech součástí, aby bylo zařízení 100% vytíženo. Kombinace s robotem pro vedení senzoru nebo manipulaci s objekty zajišťuje plně automatizované měření. 3D digitalizace různých měřených objektů, např. kontrola prvních vzorků (kontrola funkčních rozměrů) se zrychluje, rutinní kontrola se tím zjednodušuje.
KONTROLA POVRCHU  
Včasné a úplné zjištění povrchových vad (např. na plechových dílech a hrubé karoserii) pomocí velmi přesného kontrolního systému ABIS zefektivňuje proces kontroly kvality - výrazně se sníží časově náročná zmetkovitost a nutnost dodatečných úprav.