Carl Zeiss Optotechnik GmbH - Optische Messtechnik

Dokumenty

Nabízíme vám zdarma naše dokumenty o různých tématech. Získáte informace nezávislé na produktu.

Optická měřicí technika Kontrola povrchu
  Pokud v současné době používáte konvenční souřadnicové měřicí stroje a chtěli byste zvýšit kapacitu měření a snížit výrobní časy na polovinu pomocí nejmodernější technologie, poskytne vám tento dokument přehled možností a výhod optické měřicí techniky, 3D skenování a osvědčených postupů pruhové projekce s bílým světlem.   Kvalita povrchu součásti odráží celkovou kvalitu produktu, jak je vnímána zákazníkem. Vzhledem k obrovskému konkurenčnímu tlaku, který panuje také na vašem trhu, se bezchybný povrch výrobků stává stále důležitější konkurenční výhodou.
Laserové skenování Automatizace
  Dokument popisuje rozdíly mezi konvenční metodou kontroly pomocí pevné dotykové sondy a současným dokonalejším získáváním mraků bodů s použitím vysoce výkonného laserového skeneru. Pomocí příkladů aplikací a nových technologických poznatků jsou ukázány nejnovější inovace laserového skenování.   Při použití automatizovaného systému lze efektivně uplatnit procesní toky a měřicí techniky. Mnoho systémů lze přizpůsobit požadavkům zákazníka. Pokud hledáte optické technologické řešení nebo chcete automatizovat stávající optické zařízení, poskytne vám tento dokument všechny potřebné informace.
Kontrola pneumatik  
  Dva hlavní trendy v evropském odvětví protektorování vyžadují v současné době stále více použití shearografických systémů. Obchody na trhu s pneumatikami jsou stále těžší a roste zapojení výrobců pneumatik do protektorování.