Carl Zeiss Optotechnik GmbH - Optische Messtechnik

Impresum

Údaje podle § 5 TMG (německý zákon o elektronických informačních a komunikačních službách):

Carl Zeiss Optotechnik GmbH
Georg-Wiesböck-Ring 12-14
83115 Neubeuern

Firma zastoupená:
Markus Eßer
Manfred Dollansky

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 8035 8704-0
Fax: +49 (0) 8035 1010

Zápis:
Obchodní rejstřík
Rejstříkový soud: Traunstein
Registrační č.: HRB 4836

DIČ:
Daňové identifikační číslo podle § 27 německého zákona o DPH:
DE 8112 18250

Odpovědnost za obsah:
Maximálně usilujeme o udržení aktuálnosti informací na naší webové stránce, ale neneseme jakoukoli odpovědnost za poskytovaný obsah. Jakožto poskytovatel služeb jsme odpovědni za vlastní obsah těchto stránek v souladu s § 7, odst. 1 TMG (německý zákon o elektronických informačních a komunikačních službách).

V souladu s §§ 8-10 TMG nejsme povinni monitorovat informace od třetích stran, které byly poskytnuty či uloženy na našich webových stránkách. Neprodleně ovšem odstraníme jakýkoli obsah, o němž se dozvíme, že porušuje zákon. Naše odpovědnost v tomto ohledu nastává ale až od toho okamžiku, od nějž jsme si vědomi konkrétního porušení zákona.

Odpovědnost za odkazy:
Naše stránky obsahují odkazy na externí stránky, provozované třetími stranami. Na jejich obsah nemáme žádný vliv, tudíž ani nemůžeme převzít jakoukoli záruku za jeho správnost. Za obsah stránek, na nějž směřují odkazy, je vždy odpovědný konkrétní poskytovatel obsahu či provozovatel daných stránek.

V době propojení webových stránek třetích stran s našimi webovými stránkami jsme nezjistili naprosto žádné důvody pro jakýkoli možný rozpor se zákonem. Když se o porušení zákona dozvíme, okamžitě příslušné odkazy odstraníme.

Autorská práva (Copyrights):
Obsah vytvořený provozovatelem stránek a jakákoli práce na nich podléhají německému autorskému zákonu. Reprodukování, přepracování, předávání nebo jakýkoli druh využívání mimo rozsah povolený autorským právem vyžadují písemné povolení konkrétního autora či tvůrce.

Zdroj: S&K Rechtsanwälte www.streifler.de