Carl Zeiss Optotechnik GmbH - Optische Messtechnik

Pobierz materiały: Inspekcja powierzchni
Tak, chcę zaprenumerować newsletter i otrzymywać wiadomości o nowościach, produktach i serwisie z firmy Carl Zeiss Optotechnik GmbH i innych spółek Grupy ZEISS („ZEISS”). Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Tak, zapoznałem (-am) się i akceptuję oświadczenie o ochronie danych.** wymagane pola

JAKIE SĄ ZALETY WPROWADZENIA ZAUTOMATYZOWANEJ INSPEKCJI POWIERZCHNI?

ZALETY SYSTEMÓW INSPEKCYJNYCH

Jakość powierzchni części wpływa na postrzeganie ogólnej jakości produktu, ponieważ jest widoczna na pierwszy rzut oka. Ze względu na ogromną konukrencyjnośc rynku przewagą konkurencyjną staje się zatem również powierzchnia produktu, która powinna być bez skazy.

Jeśli chcesz wykryć nawet wady powierzchniowe części 3D w procesie produkcyjnym lub montażu karoserii samochodowych, ten artykuł  przedstawia szczegółowe informacje na temat dostępnych opcji.

Automatyczne wykrywanie niedoskonałości powierzchni - biorąc pod uwagę dzisiejsze standardy technologiczne - pojawiają się wymagania odnośnie zastosowania systemów optycznych. Tradycyjny sposób gładzenia wykonywany przez inżyniera jakości służy jedynie jako podstawa do oceny defektów powierzchni.

Dzisiejsze systemy oparte o techniki wizyjne dostarczają wyjątkowe rozwiązanie tego typu problemów.

Czytaj dalej:
• "Powierzchnia" – jej jakość i efekt
• Problem
• Czynnik Ludzki
• Wpływ słabej jakości oraz utraty obrazu
• Podejście systemowe
• Wzory uszkodzeń
• Zasady pomiaru / sprzęt
• System do pomiarów i analiz
• Wyniki pomiarów i ich ocena
• Wnioski


Uwaga, pełne materiały są dostepne tylko w języku angielskim.