Carl Zeiss Optotechnik GmbH - Optische Messtechnik

Pobierz materiały: Automatyzacja
Tak, chcę zaprenumerować newsletter i otrzymywać wiadomości o nowościach, produktach i serwisie z firmy Carl Zeiss Optotechnik GmbH i innych spółek Grupy ZEISS („ZEISS”). Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Tak, zapoznałem (-am) się i akceptuję oświadczenie o ochronie danych.** wymagane pola

JAKIE ZALETY MA WDROŻENIE ATOMATYZACJI NA LINII PRODUKCYJNEJ?

PODSTAWOWE ZALETY AUTOMATYZACJI

Czy posiadasz już system optyczny i chcesz zautomatyzować ten proces? A może własnie jesteś w trakcie inwestowania w takie wyboru takiego rozwiązania i system zautoatyzowany byłby atrakcyjnym wyborem?

Jeśli tak - ten artykuł zawiera wszytskie informacje na temat możliwości zautomatyzowania istniejącego lub zakupu nowego systemu.

Procesy przepływu informacji i procesy pomiarowe mogą być skutecznie połączone przez zastosowanie systemu automatyzującego, a całość może być dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta.

AUTOMATYZACJA

Jednym z bardzo waznych czynników w zapewnianiu jakości jest czas. Każdy etap pomiaru musi być wykonany sprawnie i szybko (od wprowadzenie danych aż po ocenę wyników). Przestoje w pordukcji są kosztowne i muszą być zmniejszone do minimum  co można osiągnąć za pomocą automatyzacji.

Automatyzacja jest szczególnie przydatne, gdzie powtarzające się zadania pomiarowe są angażujace a są już standardem w wielu procesach kontroli jakości związanych z produkcją. Dane z pomiarów geometrii i powierzchni muszą być odpowiednio szybko i efektywnie rejestrowane.

Automatyzacja otwiera zupełnie nowe perspektywy w metrologii, zwłaszcza w branżach takich jak przemysł motoryzacyjny, lotniczy, inżynieryjny i odlewniczy.


Uwaga, pełne materiały są dostepne tylko w języku angielskim.