Carl Zeiss Optotechnik GmbH - Optische Messtechnik

Získejte zdarma dokument: Laserové skenování
Ano, chci dostávat další informace e-mailem.
* povinná pole

JAKÝ VÝZNAM MÁ ZAVEDENÍ LASEROVÉHO SKENOVACÍHO SYSTÉMU?

VÝHODY GENEROVÁNÍ MRAKŮ BODŮ A OBLASTI POUŽITÍ

Po velmi dlouhou dobu bylo měření součástí pomocí dotykové sondy používanou technologií. Výhodou je, že tato technologie se rozvíjela řadu let, nashromáždila dostatečné zkušenosti a je tedy v praxi velmi rozšířená.

Automatické skenovací systémy s dotykovou sondou jsou přesné, a proto jsou výborným nástrojem pro měření geometrie. Zejména v oblasti přesné měřicí techniky mohou měřit geometrické odchylky, jako je například kruhovitost otvorů. Vzhledem k dlouhodobému používání a k tomu, že v poslední době nenastaly žádné zásadní změny v oblasti dotykového měření, je k dispozici mnoho standardních specifikací pro tuto technologii, které zaručují velmi dobrou objektivní srovnatelnost.

Tento dokument popisuje rozdíly mezi aktuální konvenční metodou skenování pevnou dotykovou sondou a generováním mraků bodů s použitím vysoce výkonného laserového skeneru Steinbichler. Příklady aplikací a hlavní oblasti použití jsou uvedeny v následujícím dokumentu.


Upozorňujeme, že tento dokument je k dispozici pouze v angličtině.